نرم افزارهای روان شناسی


شما میتوانید کلیه نرم افزارها را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

جدید

نرم افزار هوش های چندگانه گاردنر

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

انگیزه پیشرفت هرمنس

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم)

{{9500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون هوشی کتل فرم 2 A و B نوجوانان

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته تغییر یافته AX-CPT

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ تغییریافته Modified Stroop Task

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی (PVT)

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فلنکر تغییریافته Modified Flanker Task

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SCL – 90-R

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

افسردگی بک

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سلامت عمومی GHQ

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

MMPI فرم کوتاه 71سؤالی

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

2 MMPI فرم 567 سؤالی

{{1700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تصاویر CAT,TAT,RORSCHACH

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بانک اطلاعات مراجعین مراکز مشاوره

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری ازدواج فرم الف و ب

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ بزرگسالان

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ کودکان

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سوسیومتری جامعه‌سنجی

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا، 480 سؤالی CPI

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری بل 160 سؤالی

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

16 عامل کتل 187 سؤالی

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش کتل فرم 3- A و B بزرگسالان

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

میلون3 - MCMI III با هنجار ایرانی

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون پیشرفته

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش هیجانی باراُن 90 سؤالی با هنجار ایرانی EQ

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنجش خلاقیت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

رضایت زناشویی انریچ

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عزت‌نفس کوپر اسمیت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 60 سؤالی با هنجار ایرانی

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 240 سؤالی با هنجار ایرانی

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای SRTT

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT

{{2750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف الاغ گرسنه (HDT (HUNGRY DONKEY TASK

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف فلانکر رنگ COLOUR FLANKER TASK

{{1050000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت خودکار AUTOMATIC BART TASK

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت فرانسوی با نتیجه عددی BART TASK

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت با نتیجه نموداری BART TASK

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دیداری فضایی CORSI

{{1150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی

{{1050000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی)

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج هانوی TOWER OF HANOI TEST

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج لندن TOWER OF LONDON TEST

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عملکرد پیوسته CONTINUOUS PERFORMANCE TEST

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ ساده (کلاسیک) SIMPLE STROOP TASK

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توجه متمرکز و پراکنده SELECTIVE & DIVIDED ATTENTION TEST

{{1700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مرتب کردن کارت ویسکانسین WISCONSIN CARD SORTING TEST WCST

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آلبوم تصاویر خطای ادراک بینایی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری وکسلر (WMS (WORKING MEMORY TEST

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کور رنگی ایشی هارا

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ماز ثبات REGISTERED MAZ

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف کاوش نقطه و اصلاح سوگیری DOT PROBE TASK

{{3250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری N- BACK (WORKING MEMORY TEST

{{1150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری پاسات PASAT(WORKING MEMORY TEST)

{{1350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش پیشرفته ADVANCED REACTION TIMER TEST

{{2750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دانیمن و کارپنتر DANEMAN & CARPENTER

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بازشناسی شکل‌های همزمان SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش انتخابی SELECTIVE REACTION TIMER TEST

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

CAMBERIG GAMBLING TASK

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SAMPLING INFORMATION TASK

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش ساده SIMPLE REACTION TIMER TEST

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

IOWA GAMBLING TASK

{{1050000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

STOPE SIGNAL TASK

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری فضایی (SPACIAL N-BACK (WORKING MEMORY TEST

{{1150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بررسی تکانشگری برو- نرو GO NO GO

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ پیچیده COMPLEX STROOP TASK

{{1750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ معنایی SEMANTIC STROOP TASK

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال