نرم افزارهای روان شناسی


شما میتوانید کلیه نرم افزارهای روان‌شناسی و شناختی را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

برای دانلود فهرست نرم افزارهای سینا- نیمه اول 1399; کلیک کنید.

برای دانلود نرم افزار جامع مراكز مشاوره (نجم) با اصلاحات و آزمون‌های جدید - سال 99; کلیک کنید.

ارزیابی شخصیت

انگیزه پیشرفت هرمنس

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری ازدواج فرم الف و ب

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا، 480 سؤالی CPI

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری بل 160 سؤالی

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

16 عامل کتل 187 سؤالی

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش هیجانی باراُن 90 سؤالی با هنجار ایرانی EQ

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

رضایت زناشویی انریچ

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عزت‌نفس کوپر اسمیت

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 60 سؤالی با هنجار ایرانی

{{800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 240 سؤالی با هنجار ایرانی

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش و استعداد

نرم افزار هوش های چندگانه گاردنر

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون هوشی کتل فرم 2 A و B نوجوانان

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ بزرگسالان

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ کودکان

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش کتل فرم 3- A و B بزرگسالان

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون پیشرفته

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنجش خلاقیت

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کلینیکی و تشخیصی

نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم 2)

{{14500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم)

{{9500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SCL – 90-R

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

افسردگی بک

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سلامت عمومی GHQ

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

MMPI فرم کوتاه 71سؤالی

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

2 MMPI فرم 567 سؤالی

{{2100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

میلون3 - MCMI III با هنجار ایرانی

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

متفرقه

تصاویر CAT,TAT,RORSCHACH

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بانک اطلاعات مراجعین مراکز مشاوره

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سوسیومتری جامعه‌سنجی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- سنجش سرعت واکنش

زمان سنج واکنش پیشرفته ADVANCED REACTION TIMER TEST

{{3200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش انتخابی SELECTIVE REACTION TIMER TEST

{{800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش ساده SIMPLE REACTION TIMER TEST

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- تصمیم‌گیری

تکلیف الاغ گرسنه (HDT (HUNGRY DONKEY TASK

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت خودکار AUTOMATIC BART TASK

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت فرانسوی با نتیجه عددی BART TASK

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت با نتیجه نموداری BART TASK

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

CAMBERIG GAMBLING TASK

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SAMPLING INFORMATION TASK

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

IOWA GAMBLING TASK

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

STOPE SIGNAL TASK

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بررسی تکانشگری برو- نرو GO NO GO

{{1700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- حل مسئله و سازمان‌دهی

برج هانوی TOWER OF HANOI TEST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج لندن TOWER OF LONDON TEST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مرتب کردن کارت ویسکانسین WISCONSIN CARD SORTING TEST WCST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- حافظه کاری دیداری و شنیداری

حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی)

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دیداری فضایی CORSI

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری وکسلر (WMS (WORKING MEMORY TEST

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری N- BACK (WORKING MEMORY TEST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری پاسات PASAT(WORKING MEMORY TEST)

{{1700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دانیمن و کارپنتر DANEMAN & CARPENTER

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بازشناسی شکل‌های همزمان SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION

{{800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری فضایی (SPACIAL N-BACK (WORKING MEMORY TEST

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- حافظه ضمنی (ناآشکار)

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای SRTT

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT

{{3200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- دقت (توجه)

نرم افزار تکلیف تخمین ادراک زمان (دوبخشی)

{{2300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT

{{2600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته تغییر یافته M-AX-CPT

{{2500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ تغییریافته Modified Stroop Task

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

گوش به‌زنگی روانی ـ حرکتی (PVT)

{{2050000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فلنکر تغییریافته Modified Flanker Task

{{2400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف فلانکر رنگ COLOUR FLANKER TASK

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عملکرد پیوسته CONTINUOUS PERFORMANCE TEST

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ ساده (کلاسیک) SIMPLE STROOP TASK

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توجه متمرکز و پراکنده SELECTIVE & DIVIDED ATTENTION TEST

{{2100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ پیچیده COMPLEX STROOP TASK

{{2100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ معنایی SEMANTIC STROOP TASK

{{2900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- کلینیکی

تکلیف کاوش نقطه و اصلاح سوگیری DOT PROBE TASK

{{4000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- آزمایشگاهی

آلبوم تصاویر خطای ادراک بینایی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کور رنگی ایشی هارا

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ماز ثبات REGISTERED MAZ

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزارهای شناختی- توان‌بخشی شناختی

تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال