تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی


برای دانلود تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه اول 1403; کلیک کنید.

دستگاه سنجش آستانه ادراك سوسو مدل RT – 991( جدید)

{{105200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کرنومتر

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{12500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اندازه‌گیر خطای ادراکی مولر لایر

{{6500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خط‌کش تخمین فاصله

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921

{{158500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT

{{75600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871

{{8300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه مترونوم مدل RT-883

{{75800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112

{{157000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه رنگ آمیزRT - 903

{{55800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنگینی سنج مدل RT -872

{{9800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913

{{50500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل RT-951

{{48500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{6300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مادریار ناشنوایان مدل RT-943 جدید

{{6800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال