تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی


امکان خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی به صورت الکترونیک مقدور نیست و شما فقط می توانید سفارش خود را ثبت و ارسال کنید.

جدید

دستگاه تکليف گوش به زنگی روان حرکتی PVTI

{{18500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کرنومتر

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{1450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اندازه‌گیر خطای ادراکی مولر لایر

{{1050000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خط‌کش تخمین فاصله

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921

{{52500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT

{{14500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871

{{1550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه مترونوم مدل RT-883

{{9500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112

{{48700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو مدل RT - 961(جدید)

{{13500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه تعارض‌نگار مدل RT - 893

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه رنگ آمیزRT - 903

{{8500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنگینی سنج مدل RT -872

{{2800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913

{{5750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پردیوپگ بورد PURDUE PEG BOAR- مدل RT-911

{{5800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خطای جنبشی دمور مدل RT - 873

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل RT-951

{{8500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مادریار ناشنوایان مدل RT-943 جدید

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال