تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی


برای دانلود معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- نیمه اول 1399; کلیک کنید.

برای دانلود فهرست تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه اول 1399; کلیک کنید.

کرنومتر

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اندازه‌گیر خطای ادراکی مولر لایر

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خط‌کش تخمین فاصله

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921

{{62500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT

{{20500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871

{{1700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه مترونوم مدل RT-883

{{13500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112

{{55700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو مدل RT - 961

{{13500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه رنگ آمیزRT - 903

{{10500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنگینی سنج مدل RT -872

{{3350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913

{{8400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پردیوپگ بورد PURDUE PEG BOAR- مدل RT-911

{{8500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خطای جنبشی دمور مدل RT - 873

{{180000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل RT-951

{{10500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مادریار ناشنوایان مدل RT-943 جدید

{{1000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال