تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی


برای دانلود معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- 1402; کلیک کنید.

برای دانلود تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه اول 1402; کلیک کنید.

کرنومتر

{{2500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{8500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اندازه‌گیر خطای ادراکی مولر لایر

{{5500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خط‌کش تخمین فاصله

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921

{{138000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT

{{65400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871

{{7500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه مترونوم مدل RT-883

{{52500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112

{{125000000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه رنگ آمیزRT - 903

{{45500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنگینی سنج مدل RT -872

{{8700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913

{{37500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل RT-951

{{35500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{5500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مادریار ناشنوایان مدل RT-943 جدید

{{5500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال