توضیحات

دریافت باز خورد حرارت از قسمت‌های مختلف بدن به صورت قابل ملاحظه‌ای به عنوان یک شیوه بیوفیدبک به کار برده می‌شود. در این نوع دستگاه‌ها معمولا با استفاده از یک « حس کننده حرارت»، تغییرات اندک حرارت نوک انگشتان دست، پا یا دیگر مواضع، اخذ، تقویت و آشکار می‌شود. دلیل اساسی برای استفاده از بیوفیدبک حرارت انگشت این است که برانگیختگی سیستم اعصاب سمپاتیک موجب انقباض عروق پیرامونی می‌شود. بدین ترتیب آموزش درمانجویان برای افزایش حرارت نوک انگشتان (به عنوان شاخصی برای جریان خون پیرامونی) که به دنبال افزایش جریان خون پیرامون حاصل می‌شود، موجب «آرامش طغیان سمپاتیک» شده و به این ترتیب می‌تواند آرامش عمومی بدن را  فراهم سازد.

‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎TEMP BF موارد کاربرد این دستگاه عمدتاً محدود به اختلال‌های میگرن و رینود است. این دو نوع اختلال بیشتر به‌عنوان اختلال عروقی مشهورند و معمولاً منجر به به‌هم خوردن تعادل در سیستم گردش خون می‌شود. لذا تفاوت دمای ناشی از کاهش یا افزایش حجم خون گردشی در نقطه‌ای از بدن و اعمال کنترل ارادی بر آن، موضوع مورد مطالعه شیوه‌ی درمانیTEMP BF است. . بر اساس گزارش‌های منتشره در منابع علمی معتبر در مورد

کاربرد TEMP BF این شیوه درمانی علاوه بر موارد یادشده حتی در تسریع التیام زخم‌ها، جراحات و برخی از بیماری‌های عفونی نیز کاربرد دارد.


دستگاه بیوفیدبک دمای بدن (DUAL TEMP BIOFEEDBACK) مدل RT - 923


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دریافت باز خورد حرارت از قسمت‌های مختلف بدن به صورت قابل ملاحظه‌ای به عنوان یک شیوه بیوفیدبک به کار برده می‌شود. در این نوع دستگاه‌ها معمولا با استفاده از یک « حس کننده حرارت»، تغییرات اندک حرارت نوک انگشتان دست، پا یا دیگر مواضع، اخذ، تقویت و آشکار می‌شود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه بیوفیدبک دمای بدن (DUAL TEMP BIOFEEDBACK) مدل RT - 923 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1005 customer reviews
دستگاه بیوفیدبک دمای بدن (DUAL TEMP BIOFEEDBACK) مدل RT - 923
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 37,500,000.00
دریافت باز خورد حرارت از قسمت‌های مختلف بدن به صورت قابل ملاحظه‌ای به عنوان یک شیوه بیوفیدبک به کار برده می‌شود. در این نوع دستگاه‌ها معمولا با استفاده از یک « حس کننده حرارت»، تغییرات اندک حرارت نوک انگشتان دست، پا یا دیگر مواضع، اخذ، تقویت و آشکار می‌شود.