آزمون های هوش و خلاقیت


در این دسته‌بندی، 6 آزمون‌ معتبر برای سنجش انواع هوش و خلاقیت وجود دارد.لطفاً آزمون‌ها را با توجه به گروه سنی آن انتخاب بفرمایید. توجه داشته باشید که آزمون‌هایی که برای ارزیابی هوش شناختی (IQ) به کار می‌روند، محدودیت زمان پاسخ‌گویی دارند. پس در حین اجرای این آزمون‌ها به هیچ فعالیت دیگری نپردازید و زمان را به خوبی مدیریت کنید. ضمناً این آزمون‌ها نمره منفی ندارند، بنابر این گزینه‌ای را که فکر می‌کنید صحیح است انتخاب کنید. البته آزمون‌های ارزیابی هوش غیرشناختی مثل هوش هیجانی و هوش معنوی، محدودیت زمانی ندارند. در ابتدای آزمون‌هایی که محدودیت زمان دارند، این موضوع درج شده است (موفق باشید).

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون هوش چندگانه گاردنر

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی هوش های چندگانه

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{80 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون هوش هیجانی بار– اُن

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی هوش هیجانی افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{90 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{20 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی هوش هیجانی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{26 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون هوش معنوی 42 آیتمی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزيابی تجارب معنوی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{42 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون ریون بزرگسالان

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی هوش

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{60 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{20 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه خلاقیت عابدی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی میزان خلاقیت

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{60 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

;