در این گروه 3 مشاور در تخصص‌های مختلف مرتبط با مشکلات اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. کسانی‌که به هر نحوی از انواع وابستگی به مواد (مخدر، محرک و روان‌گردان) و همچنین مشکلات رفتاری ازقبیل عادات نابهنجار، بزهکاری و رفتارهای ضد اجتماعی رنج می‌برند، می‌توانند از خدمات روان‌شناسان و مشاورین ما در این حوزه بهرمند شوند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط مشورتی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-

فیروزه عزیزی

کودک و نوجوان, مشاوره پیش از ازدواج, اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

رضازاده

کودک و نوجوان, اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 7068

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

یحیی احمدی پور

استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری

نظام روانشناسی/مشاوره: 39173

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -