در این گروه 0 مشاور در تخصص‌ اعصاب و روان (روان‌پزشکی) برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. کسانی‌که به هر نحوی در ارتباط با مشکلات روان‌شناختی سابقه دارودرمانی دارند یا سایر مشاورین به آنان توصیه کرده‌اند که بهتر است به روان‌پزشک مراجعه کنند، می‌توانند از خدمات متخصصین ما در این حوزه بهرمند شوند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی متخصصین و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط درمانی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-