در این گروه 4 مشاور در موضوع اختلالات جنسی و روابط زناشویی برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط مشورتی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-

حدیث پورتراب

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, اختلالات جنسی و روابط زناشویی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 2 سال

دکترعظیم دارایی

مشاوره خانواده, اختلالات جنسی و روابط زناشویی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 24846

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 2 سال

آرش نامداری

اختلالات جنسی و روابط زناشویی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات شخصیت

نظام روانشناسی/مشاوره: 4246

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

زرین تاج خسروی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, اختلالات جنسی و روابط زناشویی

نظام روانشناسی/مشاوره: 10289

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 2 سال