در این گروه 3 مشاور و روان‌شناس با تحصیلات حوزوی برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. کسانی‌که به هر نحوی علاقمند دریافت مشاوره از یک روان‌شناس یا مشاور با گرایش‌ مذهبی و اعتقادی اسلامی در مشکلات و اختلالات خانوادگی، تربیتی، روان‌شناختی و ... هستند، می‌توانند از خدمات روان‌شناسان و مشاورین ما در این حوزه بهرمند شوند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط مشورتی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-

جعفر هوشیاری

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, مشاوره مذهبی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

رضا یوسف زاده

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, مشاوره مذهبی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

حمید محمدی

مشاوره پیش از ازدواج, مشاوره مذهبی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال