در این گروه 5 مشاور در تخصص‌های مختلف مرتبط با اختلالات خلقی و عاطفی برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. کسانی‌که به هر نحوی نشانه‌های افسردگی همچون مشکلات جدی در خواب، خوراک، رغبت به کار و زندگی، ناتوانی‌های جسمی بدون منشاء زیستی دارند، همچنین کسانی‌که به‌طور غیر معمول دارای خلق بالا یا حالت‌های شادی مفرط و انرژی غیرعادی هستند، می‌توانند از خدمات روان‌شناسان و مشاورین ما در این حوزه بهرمند شوند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط مشورتی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-

دکتر فاضل فرنوش

مشاوره پیش از ازدواج, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 4152

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

سولماز قاسمی

کودک و نوجوان, بهبود روابط بین‌فردی, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 3185

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

عبداللهی

مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

معصومه ثابت اسماعیل پور

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 15589

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

رضازاده

کودک و نوجوان, اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 7068

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال