در این گروه 12 مشاور در تخصص‌های مختلف مرتبط با بهبود روابط بین فردی و ارتباط مؤثر برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. کسانی‌که به هر نحوی از انواع مشکلات ارتباطی رنج می‌برند یا در تعامل مثبت و سازنده با دیگران در محیط کار، تحصیل، اجتماع و خانواده ناخرسندند می‌توانند از خدمات روان‌شناسان و مشاورین ما در این حوزه بهرمند شوند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط مشورتی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-

رضا شیخی

استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 2737

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

سولماز قاسمی

کودک و نوجوان, بهبود روابط بین‌فردی, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 3185

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

زارعی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 30992

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

سید وحید تولائی زواره

مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات شخصیت, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 23038

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

محمدرضا عباسی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

سعیده مصافی

اختلالات جنسی و روابط زناشویی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 14571

مدرک: دکتری تخصصی عضو هیئت علمی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

منوچهري

کودک و نوجوان, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

معصومی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 24154

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

الهه اشعریون

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 5311

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

بهنوش حامد

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

فتانه محمدی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 6033

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

سیده زهرا موسوی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -