کتب منتشر شده


شما میتوانید کلیه کتب منتشر شده را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

برای دانلود کتب منتشرشده انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا- نیمه اول 1402; کلیک کنید.

پرسشنامه آزمون بالینی چند محوری میلون4 MCMI IV

{{1350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سنجش استرس سالمندی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سرمایۀ اجتماعی

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه غربالگری مصرف مواد و الکل

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامۀ ادراک از خود

{{220000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه نگرش به سالمندی در جامعه ایرانی

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ویتامین ذهن

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ارزیابی نوروسایکولوژیک

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه بالینی وکسلر

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI - 2

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بهسازی حافظه کاری (راهنمای مربیان)

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

قصه های زاقوری (پرورش شناختی کودکان)

{{75000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال