توضیحات

تعداد صفحه: 142
قطع: وزیری
سال انتشار: 1394

 


مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار


کتب منتشر شده
راهنمای اجرا و روش نمره گذاری وکسلر کودکان ( 4 ).
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1008 customer reviews
مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار
کتب منتشر شده ریال 200,000.00
راهنمای اجرا و روش نمره گذاری وکسلر کودکان ( 4 ).