توضیحات

برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از حیوانات (سگ، سوسک، عنکبوت و گربه). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی حیوانات.


برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از حيوانات با 4 سناريو


تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی
برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از حیوانات (سگ، سوسک، عنکبوت و گربه). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی حیوانات.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از حيوانات با 4 سناريو موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1702 customer reviews
برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از حيوانات با 4 سناريو
تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی ریال 28,000,000.00
برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از حیوانات (سگ، سوسک، عنکبوت و گربه). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی حیوانات.