درباره بخش بازی‌های شناختی


مغز سامانه‌ای یک‌پارچه و بی‌نظیر است که در نظام‌های آموزشی تکه‌تکه شده و در ارتباط با آن، تفاوت‌های ذهنی افراد مورد غفلت قرارگرفته است. مغز انسان دارای قسمت‌های گوناگون است اما نظام آموزشی فعلی تنها درصد کوچکی از آن را نشانه رفته است. اکنون آموزش‌های مدرسه‌ای بر جزء باریکی از مغز تمرکز دارند که در قسمت چپ قشر مخ قرارگرفته است و منزوی شدن قسمت‌های خاص مغز همبستگی و انسجام نظام‌مند آن را از میان برده است.

امروزه تلاش برای پرورش مغز به‌طور روزافزونی رایج شده است. تمرین‌های شناختی رایانه‌ای بر اساس اصل انعطاف‌پذیری مغز طراحی‌شده‌اند. این اصل بیانگر توانایی تغییر مغز در پاسخ به محیط و انتظارات آن است. به‌عبارت‌دیگر با تغییر در رفتار و پاسخ‌های خود به محیط می‌توان تغییراتی را در مغز ایجاد کرد. توانایی انعطاف ‌پذیری عصبی در کودکان نسبت به بزرگ‌سالان بیشتر است، اما قابلیت تغییرپذیری تا پایان عمر باقی می‌ماند. با توجه به فوایدی که نرم‌افزارهای پرورش شناختی از قبیل بازخورد سریع و بدون سوگیری، ثبت اطلاعات، ارائه سریع و تنوع محرک و ... دارند، استفاده از آن‌ها روبه افزایش است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که با استفاده از تمرین‌های شناختی موجود در این قبیل نرم افزارها می‌توان بسیاری از مهارت‌های شناختی را ارتقاء و عملکردهای مغزی را بهبود بخشید. به‌عنوان‌مثال، افراد دارای اختلال بیش فعالی و کمبود توجه، اختلال یادگیری، آسیب مغزی و افت شناختی ناشی از افزایش سن، می‌‌توانند از این تمرین‌ها بهره‌مند شوند.

بازتوانی یا توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای ؛ فرآیندی پرورشی است که طی آن فرد با انجام مکرر تمرین‌های شناختی، مهارت‌های اساسی شناختی خود را که مبنای بسیاری از فعالیت‌های روزانه چون یادگیری و ... است، پرورش می‌دهد. این تمرین‌ها با دقت و سرعت توسط رایانه ارائه می‌شود. مهارت‌های شناختی فرد به چالش کشیده شده نحوه ارائه این تمرین‌ها به‌گونه‌ای است که و در اثر موفقیت‌های پی‌درپی در طی این چالش‌ها مهارت‌های شناختی خود را ارتقاء می‌دهد. در فرآیند پرورش شناختی رایانه‌ای پس از ارزیابی، مهارت‌های شناختی که نیاز به پرورش دارند شناخته‌شده و برای پرورش هدفگذاری می‌‌شوند.

موسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا مفتخر است که با ایجاد امکان انجام بازی‌های شناختی به‌صورت برخط، وظیفه‌ای دیگر از رسالتی را که بر دوش دارد به انجام رسانده است. توجه داشته باشید که بازی‌های این بخش پیوسته روبه ارتقای کیفی و کمی خواهد بود و در این مسیر پیشنهادها و دیدگاه‌های شما مثل همیشه چراغ راه ما خواهد بود.

مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری ـ شناختی سینا