فیلم های آموزشی


شما میتوانید کلیه فیلم های آموزشی را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید.
به زودی امکان دانلود فیلم ها فراهم خواهد شد. کلیه فیلم‌ها به زبان‌اصلی و بدون زیرنویس فارسی هستند. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

برای دانلود فهرست فيلم‌های سینا- 1403; کلیک کنید.

رشد زبان - 28 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اسکیزوفرنی ها - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

یادآوری و فراموشی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

یادگیری، حافظه و سرعت رفتار - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

یادگیری - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فرایندهای شناختی - 28 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

قضاوت و تصمیم‌گیری - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

رفتار مغز - 29 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مغز پاسخ دهنده - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ذهن پنهان و مجزا تقسیم شده - 26 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حل کردن معماهای ذهن - 11 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خواب و بیداری ذهن - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کودک در حال رشد - 28 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

علوم عصب‌شناسی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

روان‌شناسی مرضی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

طبیعت استرس -58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سلامت، ذهن و رفتار - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نگاهی به رفتار نابهنجار - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات خُلقی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلال‌های اضطرابی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

جدید

اختلالات روانی عضوی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات شخصیت - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات سوء مصرف مواد - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات جنسی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اختلالات رفتاری دوره کودکی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

روان درمانی ها 1 - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

روان درمانی ها 2 - 28 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فرهنگ، شخصیت و سلامت روانی - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پیشگیری - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

احساس و ادراک - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

انگیزش و هیجان - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمودن و هوش - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش‌های ذهن - 58 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بالندگی و پیرشدن - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

اقتدار موقعیت - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خود - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کاربرد روان‌شناسی در زندگی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

روان‌شناسی فرهنگی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

گذشته، حال و قول وعده - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خلاقیت و بازی - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

جدید

رشد ذهن - 27 دقیقه

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال