توضیحات
  • برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه طلایی - تحت شبکه)

اجرای تحت شبکه برای سازمان‌ها و مراکز تولیدی گسترده. امكان شايسته‌گزينی از بين داوطلبين بر اساس شرايط احراز مشاغل سازمان‌های دولتی، خصوصی، خدماتی و ....

شامل ارزيابی سلامت روانی، ویژگی‌هاي شخصيتی، هوش کلامی و غیرکلامی، خلاقيت، حافظه، دقت و سرعت عمل.

امکان تطبیق شغل و شاغل مبتنی بر شرایط شایستگی‌های مشاغل سازمان‌ها.

سنجش قابلیت تعیین نقاط برش برای نتایج آزمون‌ها و تطبیق شغل و شاغل برای تعداد نامحدودی شغل.


برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه طلایی - تحت شبکه)


گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی
برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه طلایی - تحت شبکه)
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه طلایی - تحت شبکه) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 953 customer reviews
برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه طلایی - تحت شبکه)
گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی ریال 680,000,000.00
برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه طلایی - تحت شبکه)