گزینش و جایابی سرمایه انسانی  

قابل توجه مديران منابع انسانی و مسئولين گزينش در سازمان‌های دولتی و خصوصی

(مراكز صنعتی، توليدی، نظامی، آموزشی، اداری، خدماتی و ...)

اجرای طرح‌های مرتبط با سرمایه‌های انسانی از قبيل تجزیه‌وتحلیل شغل، روان‌سنجی، گزينش و جايابی افراد در مراكز مختلف اداری، صنعتی و نظامی را به ما بسپارید.

براساس مطالعات صورت گرفته؛ هزينه‌های گزينش اشتباه و جايابی نادرست نيروی انسانی بسيار بيشتر از هزينه‌ی شايسته‌گزينی و جايابی آنها مبتنی بر الگوی تطبيق شغل و شاغل است؟! مؤسسه‌ی تحقيقات علوم رفتاری ـ شناختی سينا پس از سال‌ها مطالعه و تحقيق و تجربه‌ی متمركز در حوزه‌ی شايسته گزينی نيروی انسانی، توفيق طراحی و ساخت "سامانه‌ی جامع گزينش و جايابی نيروی انسانی" را به‌دست آورده است. اين سامانه با ويژگی های منحصر به‌فردی كه دارد به‌خوبی قادر به پاسخ‌گويی به يكی از اساسی ترين نيازمندی های سازمان‌ها در حوزه‌ی انتخاب شايسته‌ی سرمایه‌ی انسانی است.

ويژگی های سامانه

1)   امکان اجرای تک کابر (برای سازمان‌های محدود) و تحت شبکه برای مراکز و سازمان‌های گسترده.

2)   سنجش مؤلفه‌های سلامت روانی، شخصيت، هوش، خلاقيت، حافظه، دقت و ....

3)  قابليت تعيين نقاط برش مؤلفه‌های مذكور، براساس شرايط احراز مشاغل و انجام فرايند استخدام بر اساس مؤلفه‌های عينی. (پس از اجرای فرايند هنجاريابی براساس شرايط سازمانی).

4)   تعريف سطوح دسترسی مختلف (مجری، روان‌سنج و مدير ارشد منابع انسانی) با رمز ورود جداگانه برای هريك.

5)   امکان تعريف شرايط احراز برای مشاغل مختلف و متعدد كارشناسی و مديريتی.

6)  قابليت تطبيق شغل و شاغل به‌‌صورتی که براساس شرايط احراز هر شغل، حداقل نمرات لازم برای هر آزمون با نمره‌ی آزمون شخص تطبيق داده شده و در صورت وجود حداقل امتياز لازم، داوطلب برای شغل مربوطه انتخاب ‌شود.

7)   امكان استعداديابی و انتخاب مديران آينده.

8)   انجام خودکار کليه‌ی محاسبات توسط برنامه.

9)  ورود نتايج کليه‌ی ارزيابی ها به‌صورت يک‌پارچه در پرونده‌ی نرم‌افزاری داوطلب و مقايسه نتايج هر فرد با حد مطلوب (شرايط احراز)، به‌منظور تصميم‌گيری در مورد مناسب يا نامناسب بودن فرد برای شغل موردنظر.

10)       امكان اجرای گروهی و فردی ارزيابی ها.

11)       امكان ارايه نتيجه‌ی گروهی برای آزمون‌های انجام شده.

12)   امکان صدور و ورود اطلاعات و نتايج آزمون‌ها، از يا به رايانه‌های مختلف و همچنين تجميع اطلاعات برای پردازش داده‌ها در رايانه‌ی مرکزی.

13)       امکان اخذ خروجی از داده‌های برنامه برای ورود در spss و انجام پردازش آماری.

14)       امكان جستجوی پيشرفته.

15)       امکان چاپ از نتايج کلی و نتايج فردی و گروهی هر آزمون.

16)       راهنمای کامل و مصور برای قسمت‌های مختلف برنامه.

17)   در اختيار بودن نسخه pdf دفترچه‌ی راهنمای پرسشنامه‌ها و آزمون‌ها به‌علاوه‌ی امكان چاپ پرسشنامه و پاسخنامه آزمون‌ها برای اجرای غير رايانه‌ای و گروهی.

18)       ضميمه بودن نسخه مداد كاغذی آزمون‌ها و پرسشنامه‌ها.

19)       امكان ارتقاء و به‌روز رسانی سامانه بر اساس نيازمندی های اختصاصی سازمان‌ها.

20)       اجرای كارگاه آموزشی برای بهره‌برداری هرچه بهتر از سامانه.

21)       5 سال ضمانت بخش‌های سخت‌افزاری.

22)       به‌روز رسانی نرم‌ افزار سامانه تا 2 سال به صورت رايگان.

23)       10 سال خدمات پس‌از فروش.

توجه: علاوه بر سامانه‌ی مذکور، امکان طراحی و آماده‌سازی برنامه‌ها و ابزار سنجش اختصاصی برای مراکز و سازمان‌های محدود، وجود دارد.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما ارتباط برقرار کنید.