توان بخشی  

محصولات مرتبط با توان‌بخشی شناختی (ذهنی) که هم‌اکنون آماده‌ی ارائه به مراکز و محققین محترم است عبارتند از:

1) نرم افزار آموزش و بهسازی حافظه

2) بسته ابزاری (کیف) آموزش و بهسازی حافظه کاری

3) نرم افزار مغز من 1  (مجموعه 20 بازی شناختی برای تقویت کارکردهای شناختی مبتنی بر جایگاه تقریبی آنها در مناطق مختلف مغز).

4) نرم افزار مغز من 2 (مجموعه 10 بازی شناختی برای تقویت کارکردهای شناختی  در حوزه‌های حافظه کاری، توجه، بازداری، سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی).

5) نرم‌افزار ماز ثبات برای تقویت مهارت ادراک و حافظه فضایی.

6) نرم‌افزار تکلیف مهارت دیداری فضایی برای تقویت حافظه دیداری و مکان‌یابی محرک‌های دیداری.

7) نرم‌افزار تکلیف حافظه دیداری برای تقویت حافظه دیداری.

8) نرم‌افزار آزمون برج هانوی (برای تقویت کنش‌های اجرايی برنامه‌ريزی راهبردی و حل‌مساله در گروه‌های سنی مختلف)

9) اپلیکیشن اندرویدی برای تقویت توجه با امکان ثبت نتایج به صورت عددی و نمودار پیشرفت (این برنامه در بخش دانلودهای سایت و در کافه بازار به صورت رایگان در دسترس شما است.