مشاوره سازمان ها  

ما آمادگی و اشتیاق خود را برای ارائه‌ی مشاوره به سازمان‌ها و محققین به‌ویژه در حوزه‌ی سرمایه‌ی انسانی (گزینش، ارزیابی، جایگزینی، سنجش سطح رضایتمندی شغلی و ...) اعلام می‌کنیم.

همچنین حمایت از مخترعین، مبتكرین و محققینی كه طرح‌های نو و كاربردی در رابطه با تجهیزات آزمایشگاهی، كلینیكی، ابزار روان‌سنجی و آزمون‌های روان‌شناسی داشته باشند یا به شكلی در تولید علم در این حیطه موثر باشند در دستور کار ما قرار دارد.

برای كسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.