شرح اطلاعیه  

ساعات کار مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری ـ شناختی سینا

ساعات کار همه روزه، غیر از تعطیلات ساعت 9 تا 17

‏(مؤسسه از اذان ظهر، به مدت یك ساعت تعطیل است)