شرح اطلاعیه  

پردازش آماری پروژه‌های تحقیقاتی توسط متخصصین روان‌سنجی پذیرفته می‌شود.
برای كسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.