توضیحات  

نقش علوم اعصاب در طراحی موفق نهایی
نقش علوم اعصاب در طراحی موفق نهایی

کتاب نقش علوم اعصاب در طراحی موفق (احساسات چگونه اهمیت می‌یابند) در107 صفحه به قیمت 10 هزار تومان با تخفیف 20 درصد آماده عرضه شد.