توضیحات  

بهسازی حافظه کاری
بهسازی حافظه کاری

کتاب بهسازی حافظه کاری (فعال) راهنمای مربیان با کاغذ گلاسه و صفحات تمام رنگی به قیمت 17 هزار تومان با تخفیف 20 درصد آماده عرضه شد.