توضیحات  

MMPI 2
MMPI 2

کتاب راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI2 در134 صفحه به قیمت 12 هزار تومان با تخفیف 10 درصد آماده عرضه شد.