توضیحات  

حافظه بالینی وکسلر
حافظه بالینی وکسلر

کتاب راهنمای عملی نسخه ایرانی  مقیاس حافظه وکسلر(دیوید وکسلر) به قیمت 14 هزار تومان با 10 درصد تخفیف آماده عرضه شد.