توضیحات  

ارزیابی نوروپسیکولوژیک
ارزیابی نوروپسیکولوژیک

کتاب ارزیابی نوروسایکولوژیک در 206 صفحه به قیمت 20 هزار تومان و با 10درصد تخفیف آماده عرضه شد.