توضیحات  

(شناسه 485) SERIAL COLOR MATCHING TASK SCMT
(شناسه 485) SERIAL COLOR MATCHING TASK SCMT

این تكلیف برای مطالعه و بررسی چگونگی شكل گیری و یادگیری توالی ها به صورت ضمنی در مغز, به كار می رود. هنگام اجرای این تكلیف به آزمودنی ها آموزش داده می شود تا به هر یك از توالی های محرك, پاسخ حركتی مناسب بدهند.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.