توضیحات  

(شناسه 484) ADVANCED REACTION TIMER
(شناسه 484) ADVANCED REACTION TIMER

برای اندازه گیری زمان واكنش ساده, تشخیصی و انتخابی با استفاده از محرك های دیداری و شنیداری در گروه های سنی مختلف به كار می رود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.