توضیحات  

(شناسه 483) Pasat
(شناسه 483) Pasat

یك تكلیف شناختی است كه بیشتر برای بررسی فرایند و سرعت پردازش اطلاعات, نگهداری توجه, ظرفیت و میزان پردازش اطلاعات در حافظه كاری به كار می رود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.