توضیحات  

ishihara
ishihara

این برنامه برای سنجش میزان کوررنگی به‌کار می‌رود.