توضیحات  

(شناسه 474) wisconsin
(شناسه 474) wisconsin

این آزمون برای مطالعه و ارزیابی عملكرد شناختی مغز و فعالیت لب پیش پیشانی استفاده می شود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.