توضیحات  

(شناسه 473) دقت متمرکز و پراکنده
(شناسه 473) دقت متمرکز و پراکنده

این آزمون به منظور سنجش توجه متمركز و پراكنده در گروه های سنی مختلف, همچنین برای ارزیابی توجه افراد داوطلب مشاغل صنعتی, نظامی, رانندگان و ...  به كار می رود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.