توضیحات  

(شناسه 472) Simple stroop
(شناسه 472) Simple stroop

هدف از این آزمون توانایی اندازه گیری بازداری توجه, توجه انتخابی, تغییر پذیری شناختی و انعطاف پذیری شناختی است و در گروه های سنی مختلف به كار می رود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.