توضیحات  

(شناسه 468) مغزمن 10 بازی
(شناسه 468) مغزمن 10 بازی

این بازی مشتمل بر 10 بازی شناختی است که با هدف پرورش، بهسازی و تقویت ذهن طراحی و ساخته‌شده است. این مجموعه ‌داری 10 بازی مختلف در حوزه‌های حافظه، بازداری، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و توجه است. با اجرای برنامه‌ریزی شده‌ی این بازی‌ها، توانمندی‌های شناختی برای بهتر، راحت‌تر و بیشتر یادگرفتن به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

 استفاده از این بازی‌ها همچنین آمادگی ذهنی را در عملکردهای اجرایی تقویت می‌کند. استفاده از آن توسط کلیه افرادی که به هر نحو نیازمند برخورداری از خدمات توان‌بخشی شناختی هستند به‌سادگی امکان‌پذیر است. در کلیه‌ی بازی‌ها امکان ذخیره‌ی نتایج و مقایسه‌ی آنها در مراحل مختلف وجود دارد. همچنین در این برنامه تعداد بسیار زیادی کاربر قابل تعریف است.