توضیحات  

(شناسه 455) MBTI
(شناسه 455) MBTI

این پرسشنامه بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. در این پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی به 4 محور دوقسمتی به شرح زیر تقسیم می‌شود: برون‌گرایی- درون‌گرایی، حسی- شهودی،  تفكری- احساسی،  قضاوتی- ادراكی.

این آزمون 93 سؤال دو گزینه‌ای دارد و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.