توضیحات  

(شناسه 452) مهارت‌های زندگی (چهار مهارت)
(شناسه 452) مهارت‌های زندگی (چهار مهارت)

این پرسشنامه با هدف سنجش چهار نوع مهارت شامل: مهارت ارتباط مؤثرـ مهارت خودآگاهی هیجانی ـ مهارت مقابله با خشم و مهارت مقابله با استرس طراحی و ساخته شده است. این آزمون متشكل از 60 گویه است  و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.