توضیحات  

(شناسه 449) NEO 240Q
(شناسه 449) NEO 240Q

این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می‌گیرد و ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارائه می‌دهد؛

پنج عامل مورد بررسی در این پرسشنامه : روان‌نژندی برون‌گرایی   انعطاف‌پذیری دلپذیربودن و باوجدان بودن است .

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد, ارائه نیمرخ برای داده ها و... اشاره كرد.