توضیحات  

EQ
EQ

آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد كه دارای 117 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشكوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، كنترل تكانش، خوش‌بینی و شادمانی) است. هوش هیجانی(EQ) توانایی كنترل حالت‌های اضطراب‌آور و كنترل واكنش‌ها و به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به كار و رسیدن به اهداف است. به طور كلیEQ یك مهارت اجتماعی است.

نتایج حاصل از هنجاریابی در كشورهای متعدد، از جمله ایران، نشان داده‌است كه آزمون از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.