توضیحات  

(شناسه 441) هرمنس
(شناسه 441) هرمنس

این پرسشنامه نیاز به پیشرفت را می‌سنجد. مواد پرسشنامه بر اساس نه ویژگی متمایز كننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا مانند مقاومت طولانی در مواجهه با تكالیف با سطح دشواری متوسط، از افراد با انگیزه پایین؛ تهیه شده است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.