توضیحات  

(شناسه 437) سازگاری بل
(شناسه 437) سازگاری بل
این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و 160 سؤال را شامل می‌شود. پرسشنامه، پنج سطح سازگاری شخصی و اجتماعی زیر را اندازه‌گیری می‌كند:
الف) سازگاری در خانه. 
ب) سازگاری تندرستی.
 ج) سازگاری اجتماعی.
 د) سازگاری عاطفی.
 هـ) سازگاری شغلی.
از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.