توضیحات  

(شناسه 436) CPI
(شناسه 436) CPI

این نرم افزار با 480 سؤال و 18 مقیاس استاندارد، برای آزمودنی‌های عادی(بدون مشكل روان‌پزشكی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقیاس‌ها عبارتند از: سلطه‌گری، ظرفیت‌مقام، جامعه‌پذیری، حضور اجتماعی، پذیرش خود، احساس تندرستی، مسئولیت‌پذیری، اجتماعی‌بودن، كنترل خود، تحمل‌پذیری، مطلوب‌نمایی، همكاری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال، شایستگی‌ذهنی، تفكر روان‌شناختی، انعطاف‌پذیری، صفات زنانه.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.