توضیحات  

جامعه سنجی
جامعه سنجی

این نرم افزار برای تعیین درجه پذیرش یا طرد افراد یك گروه, میزان تمایل به برقراری ارتباط با دیگران یا انزوای افراد و به طور كلی كشف روابط بین افراد در یك گروه به كار می رود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.