توضیحات  

(شناسه 431) سازگاری ازدواج
(شناسه 431) سازگاری ازدواج

این پرسشنامه مركب از دو شكل الف(برای مردان) و ب( برای زنان) با 10 سؤال برای هر یك است. پرسشنامه، میزان سازگاری هر زوج را اندازه‌گیری می‌كند. دارای پایایی، اعتبار و جداول هنجاری برای افراد شاغل در 6 حرفه معلمان مدرسه، معلمان كالج، پزشكان، حقوق‌دانان، بازرگانان و كارمندان است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.