توضیحات  

(شناسه 424) SCL90
(شناسه 424) SCL90

یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی و شامل 90 سؤال است که با استفاده ازآن می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون 9 بعد مختلف شكایات‌جسمانی، وسواس‌و‌اجبار، حساسیت‌در‌روابط ‌متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس‌مرضی، افكار‌پارانوئیدی و روان‌پریشی را بررسی می‌كند و در ایران هنجاریابی شده‌است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.