توضیحات  

(شناسه 136)
(شناسه 136)

هدف اندازه گیری خطای دمور و نشان دادن اینكه ادراك ما دقیقاً منطبق بر واقعیت نیست؛ خطایی كه وابستگی متقابل احساسات جنبشی و بینایی ما را, كه از طریق تجربه حاصل شده است, آشكار می‌سازد.

مشخصات دستگاه

مدل: RT-882

ابعاد جعبه: 4 * 5/9 * 5/20 سانتی‌متر.

وزن كامل (جعبه و 2 وزنه): 170 گرم.

این ابزار از دو وزنه, (قوطی متفاوت) با اوزان یكسان, با وزن 50 گرم تشكیل شده است.