توضیحات  

(شناسه 126) سنگینی سنج
(شناسه 126) سنگینی سنج

اصلی ترین كاربرد این ابزار برای اندازه گیری آستانه اختلافی وزن محرك است.

این ابزار از دوازده وزنه, (قوطی یكسان) با اوزان متفاوت, از 75 تا 125 گرم تشكیل شده است.

اوزان وزنه‌ها به ترتیب عبارت است از: 75-80-85-90-95-100-105-110-115-120 و 125. در بین وزنه ها, دو وزنه 100 گرمی موجود است كه یكی از آن ها به عنوان وزنه ثابت مورد استفاده قرار می گیرد و دیگری به همراه بقیه وزنه ها, به عنوان وزنه متغیر در نظر گرفته می شود.

مشخصات کلی دستگاه

مدل: RT-881

ابعاد جعبه: 7 * 11 * 24 سانتی‌متر

وزن كامل (جعبه و 12 وزنه): 1350 گرم

موارد كاربرد

  اصلی‌ترين كاربرد اين ابزار برای اندازه‌گيری آستانه‌اختلافی محرك ‌وزن است.