توضیحات  

(شناسه 116) دستگاه ادراک سوسو
(شناسه 116) دستگاه ادراک سوسو

ویژگی‌های فیزیولوژیك انسان، بعضاً محدودیت‌های اداركی را به وی تحمیل می‌كند كه در پاره‌ای موارد ممكن است شناخت دقیق این محدویت‌ها ضروری باشد. محدودیت ادارك بینایی انسان در تشخیص سوسوی یك نقطه نورانی از این موارد است. دستگاه سوسوزن الكترونیك، وسیله‌ای‌ است كه محدودیت ادراكی ذكر شده را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌كند.

برخی از كاربردهای آن عبارتند از:

1-    ارزیابی‌های تخصصی پرسنل مشاغل خاص صنعتی و نظامی.

2- بررسی‌های تجربی و آزمایشگاهی در مورد ارزیابی تأثیر داروها بر سطح هوشیاری.

3-    مطالعات آزمایشگاهی ادراك(تعیین آستانه مطلق ادراك سوسو).

مشخصات كلی دستگاه

مدل :  961 RT

دقت تفكيك فركانس : 1/ هرتز

ولتاژ كار : 220 ولت

محدوده فركانس سوسو : 30 الي 60 هرتز

خطای تفكيك فركانس : 1/ هرتز

ابعاد :5/8× 11× 16

وزن تقريبی : 650 گرم