توضیحات  

دستگاه سنجش حافظه
دستگاه سنجش حافظه

این دستگاه می‌تواند به عنوان مكملی برای دیگر ابزار و تست‌های سنجش حافظه و سرعت یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. سنجش یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و بررسی سرعت یادگیری از جمله كاربردهای این دستگاه به شمار می‌آید.

دستگاه دارای پنج برنامه متفاوت می‌باشد و هر برنامه در پنج سطح از ساده تا پیچیده قابل اجرا است. بر این اساس دستگاه را می‌توان برای ارزیابی حافظه و یادگیری آزمودنی‌های سنین مختلف از كودكی تا بزرگسالی مورد استفاده قرار داد.