توضیحات  

(شناسه 113) دستگاه زمان سنج واكنش
(شناسه 113) دستگاه زمان سنج واكنش

اندازه‌گیری زمان واكنش به عنوان یك شاخص مهم سایكوفیزیولوژیك از گذشته مورد توجه روان‌شناسان بوده است و درموارد متعددی از ارزیابی‌های روانی فیزیولوژیكی به كار می‌رود. به ویژه آنجا كه سرعت عمل در پاسخ دادن به یك محرك ساده یا تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یا تشخیص پاسخ مطلوب، مطرح باشد.

همچنین با توجه به تئوری نسبتاً جدید پردازش اطلاعات و نقش آن در تعیین هوش زمان واكنش به عنوان پدیده‌ای كه ارتباط تنگاتنگ با سرعت پردازش دارد، اهمیت توجه به زمان واكنش بیش از بیش افزایش پیدا كرده است.

كاربرد دیگر اندازه‌گیری زمان واكنش در ارتباط با گزینش افراد در مراكز و سازمان‌های نظامی و صنعتی است كه به ویژه در كشورهای پیشرفته به طور جدی مورد توجه روان‌شناسان صنعتی قرار گرفته است. 

مشخصات دستگاه

1- مدل:  RT – 9110

2- عملكرد: اندازه گيری زمان واكنش برحسب هزارم ثانيه.      

3- مجهز به نمايشگر LCD براي نمايش عملكرد دستگاه و ثبت نتايج.

4- مجهز به حافظه داخلی برای نگهداری نتايج آزمودنی و محاسبه ميانگين نتايج.

5- امكان حذف مقادير پرت از مجموعه ثبت‌ها.

6- قابليت اندازه گيری زمان واكنش به روش‌های ساده، تشخيصی و انتخابی.

7- دارای سيستم اتوماتيك برای اجرای تمامی مراحل آزمايش به صورت خودكار.

8- نوع محرك: ديداری (نورهای سبز، قرمز و آبی)

           شنيداری (اصوات 1000، 500 و 250 هرتز).

9- قابليت تنظيم شدت محرك صوتی.

10 - دارای شمارشگر دفعات آزمايش و تعداد خطا.

11- دارای علامت دهنده نوری آماده‌باش برای آزمودنی.

12 - قابليت تنظيم زمان انتظار به‌صورت ثابت و تصادفی، از 1 تا 10 ثانيه.
  13- قابليت ارائه محركها به صورت كاملاً تصادفی.

14- امكان پاسخ‌دهی با شستی و پدال پايی.      

15- ولتاژ كار: 220 ولت. 

16- وزن دستگاه: 3 كيلو گرم.

17- ابعاد كلی دستگاه: 17*26*33 سانتي متر.

ويژگی‌های اختصاصی دستگاه

از مزايای برجسته اين دستگاه مجهز بودن آن به نمايشگرLCD است كه كلیه عملكردهای دستگاه به‌صورتی آسان از طريق آن نمايش داده‌شده و انتخاب می‌شود. همچنين داده‌های هر آزمايش علاوه بر نمايش روی صفحه در حافظه داخلی دستگاه ذخيره‌شده و در انتهای آزمايش با فشار يك تكمه ميانگين داده‌ها محاسبه و نمايش داده می‌شود. همچنين  در شيوه آزمايشی تشخيصی و انتخابی ارائه محرکه‌ای تعيين‌شده به‌صورت كاملاً تصادفی صورت می‌گيرد و به‌ اين‌ترتيب نقش آزمونگر در اين زمينه به‌کلی حذف مي‌شود. به‌علاوه تعداد آزمايش‌های انجام‌شده و تعداد پاسخ‌های غلط نيز ثبت می‌شود.

آزمايش‌های اندازه‌گيری زمان واكنش معمولاً به سه شيوه مختلف انجام می‌شود:

1- ساده (پاسخ به يك محرك ساده ديداری يا شنيداری با يك دست).

2 - تشخيصی (پاسخ به محرك تعيين‌شده از بين دو محرك و عدم پاسخ به محرك ديگر).

3- انتخابی (پاسخ به يك محرك با يك دست يا پا و پاسخ به محرك ديگر با دست يا پای ديگر).