توضیحات  

(شناسه 105) دستگاه تمرین ریلکسیشن
(شناسه 105) دستگاه تمرین ریلکسیشن

واژه بیوفیدبك مشتمل بر دو بخش بیو (زیستی) و فیدبك (بازخورد) بوده و واژه تركیبی«باز خورد زیستی» را می‌توان جایگزینی برای بیوفیدبك به حساب آورد.

بیوفیدبك فرایندی است كه از طریق علائم دیداری و شنیداری در مورد تغییرات فیزیولوژیكی كه ما معمولا" از آن بی خبر هستیم، اطلاعاتی را فراهم و به آگاهی ما می‌رساند. این اطلاعات خود گردانی فیزولوژیكی، هیجانی و اجتماعی و شناختی را تسهیل كرده و امكان كنترل بیشتر بر زندگی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش اعتماد به نفس فرد به دلیل توانایی كنترل ارادی فرایندهای فیزیولوژیكی، اعتماد به نفس شخص، در دیگر جوانب زندگی را نیز بالا می‌برد.

موارد كاربرد

     به طور كلی در مواردي كه هدف افزايش سطح آرامش عصبی، روانی يا دستيابی به كنترل ارادی برخی از عملكردهاي سيستم سمپاتيك باشد از دستگاه آرام‌بخش می‌توان استفاده كرد.

   در مجموع ايجاد آرامش عمومی و انجام تمرين‌های آراميدگی از اصليی‌ترين كاربردهای دستگاه آرام‌بخش به حساب می‌آيند.

 مشخصات كلي دستگاه

مدل: RT-865 (جديد).

عملكرد: بازخورد پاسخ الكتريكی پوست.

علايم فيدبك:

شنيداری (با دامنه 1 هرتز الی 6 كيلوهرتز).

ديداری (درخشش LED).

ولتاژ كار: 3 ولت (دو عدد باطری نيم قلمی).

ابعاد دستگاه: 4*5/7*10.

وزن دستگاه: 120 گرم.

متعلقات: جعبه، گوشی و سنسور متحرك.